16102013_J1s » 16102013_J1s

Jaslo I – połowa października 2013 r.