16122013_J1_1s » 16122013_J1_1s

Jasło I – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.