16122013_J2_1s » 16122013_J2_1s

Jasło II – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.