16122013_stan3_zd3 » 16122013_stan3_zd3

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km, grupowe ułożenie głazów