16122013_stan4_zd1 » 16122013_stan4_zd1

6.12.2013 r., stanowisko nr 4, Podgrodzie,