16122013_stan4_zd2 » 16122013_stan4_zd2

16.12.2013 r., stanowisko nr 4, Podgrodzie,