16122013_stan4_zd3 » 16122013_stan4_zd3

16.12.2013 r., Wisłoka 64+772 do 65+015 km, Stanowisko nr 4, Podgrodzie, rejon boiska sportowego; ażurowe i grupowe ułożenie głazów oraz pryzmy żwiru