11 grudzień 2012

7.12.2012 r. – spotkanie informacyjno – promocyjne – relacja

Autor Admin

spotkanie_info_promo_4

W zorganizowanym w dniu 7 grudnia br. spotkaniu informacyjno-promocyjnym udział wzięło 67 osób. Poza osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację Projektu uczestniczyły w nim również osoby reprezentujące m.in. uczelnie wyższe, administrację samorządową, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, spółki i firmy prywatne.

Zaprezentowane zostały cztery prezentacje, dostępne do pobrania w zakładce Publikacje:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – mgr inż. Piotr Sobieszczyk
2. „Kto jest faktycznym beneficjentem renaturyzacji rzek?” – dr Marek Jelonek
3. „Zarybienia – zło konieczne” – prof. Tomasz Mikołajczyk
4. „Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” – mgr inż. Radosław Radoń

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja.

Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie, pan Tomasz Sądag otwiera spotkanie.

spotkanie_info_promo_3

Piotr Sobieszczyk, kierownik Projektu przedstawia jego cele i zakres

Pozostałe zdjęcia