7.12.2012 r. – spotkanie informacyjno – promocyjne – relacja »

Z-ca Dyrektora RZGW Kraków, pan Tomasz Sądag otwiera spotkanie.