9112013_stan3_zd3 » 9112013_stan3_zd3

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km