7 czerwiec 2013

Dębica – spotkanie informacyjne – 28 czerwca 2013 r.

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym
p.n. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki” w dniu 28 czerwca 2013 r.

Miejsce spotkania – Hotel Wiluszówka, ul. Rzeszowska 56, Dębica

Rozpoczęcie spotkania – godzina 1000

Program:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – prezentacja mgr inż. Piotr Sobieszczyk – kierownik projektu
(ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

2. „Stan zaawansowania prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków” – prezentacja
mgr inż. Radosław Radoń (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

Przerwa kawowa (ok. 20 minut)

3. „Łosoś i certa w Wisłoce. Czy projekt jest dla nich szansą powrotu?” – prezentacja
prof. Tomasz Mikołajczyk (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

4. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki – im bliżej stanu naturalnego tym bezpieczniej dla ludzi”
– prezentacja dr hab. prof. IOP PAN Roman Żurek (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

5. Podsumowanie

Zakończenie spotkania – godz. 1330

Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel. 12 62-84-150 i 12 62-84-321 w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl