Projekty techniczne przebudowy istniejących barier migracyjnych

W ramach działania „Opracowanie projektów udrażniania pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Wisłoce i jej głównych dopływach: Jasiołce i Ropie” zaplanowano wykonanie pełnej dokumentacji projektowej udrożnienia 9-ciu barier migracyjnych. Wykonawcą jest firma WTU Sp. z o.o, a zaplanowane do przebudowy budowle poprzeczne to:

  • km 21+500 rzeki Wisłoki w m. Mielec;
  • km 56+180 rzeki Wisłoki w m. Dębica ;
  • km 69+720 rzeki Wisłoki w m. Mokrzec;
  • km 145+230 rzeki Wisłoki w m. Krempna;
  • km 19+100 rzeki Jasiołki w m. Jedlicze;
  •  km 27+960 rzeki Jasiołki w m. Szczepańcowa;
  • km 32+300 rzeki Ropy w m. Gorlice;
  • km 34+250 rzeki Ropy w m. Gorlice;
  • km 39+400 rzeki Ropy w m. Ropica Polska;

W ramach prac projektowych zakłada się wykonanie przepławek dla ryb w formie ” bliskiej naturze” takie jak: rampy kamienne, bystrotoki kaskadowe, obejścia (by- pass), naśladujące naturalny charakter rzeki.