Spotkania dla społeczności lokalnej

Jasło – Dębica – 27 -28.06.2013 r.