Spotkanie otwierające Projekt

Kraków, 7.12.2012 r. – spotkanie informacyjno – promocyjne (otwarcie Projektu)