Kontakt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Kierownik Projektu – Piotr Sobieszczyk

tel. 12-62-84-150
fax. 12 43-01-035
e-mail: psobieszczyk@krakow.rzgw.gov.pl