Główne działania podjęte w Projekcie

Główne działania podjęte w Projekcie to:

bariery_baner

Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych
w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło

projekty_techniczne_baner

Opracowanie projektów udrażniania pozostałych barier migracyjnych dla
organizmów wodnych w rzece Wisłoce i jej głównych dopływach:
Jasiołce i Ropie

siedliska_baner

Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb
na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków

zarybienia_baner

Przeprowadzenie zarybień rybami dwuśrodowiskowymi: łososiem i certą