9 październik 2015

Podsumowanie spotkań informacyjnych, 7-8.X.2015 r.

Autor Admin

Coroczne spotkania w Jaśle i Dębicy już za nami.

W dniach 7-8 października br. w Jaśle i Dębicy odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych, w trakcie których zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W obu kameralnych spotkaniach uczestniczyło łącznie, ponad 50 osób, które miały możliwość zapoznać się z wynikami projektu oraz planami kontynuacji, w najbliższych latach, działań na rzecz udrażniania korytarzy ekologicznych w zlewni Wisłoki.