Podsumowanie spotkań informacyjnych, 7-8.X.2015 r. »

Jedna z wielu wizualizacji zaprojektowanych udrożnień barier migracyjnych w zlewni Wisłoki