Podsumowanie spotkań informacyjnych, 7-8.X.2015 r. »