Publikacje

kew_rk

Broszura informacyjna
Broszura na zakończenie projektu
broszura1 broszura_okladka

Raporty roczne z realizacji Projektu:

raport2011raport2012

raport2013raport2014

Mapa przedstawiająca lokalizację Projektuotwórz

 

Spotkanie informacyjno-promocyjne, 7.12.2012 r. – prezentacje:

Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efektyKto jest faktycznym beneficjentem renaturyzacji rzek?
Zarybienia – zło konieczne
Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłokiod jazu w Mokrzcu do m. Pustków

Spotkanie dla społeczności lokalnej, Jasło-Dębica, 27-28.06.2013 r. – prezentacje:

Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efektyŁosoś i certa w Wisłoce. Czy projekt jest dla nich szansą powrotu?
Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki – im bliżej stanu naturalnego tym bezpieczniej dla ludzi
Stan zaawansowania prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków

O Projekcie w internecie i mediach:

„Ryby powędrują w górę Wisłoki”, Wirtualne Jasło – październik 2013 r.
O projekcie w portalu „Ryglice i okolice” – lipiec 2013 r.
Dyskusja użytkowników serwisu FlyFishing.pl – marzec 2011 r.
Strona firmy WTU Sp.z o.o., wykonawcy działania: „Opracowanie projektów udrażniania pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Wisłoce i jej głównych dopływach: Jasiołce i Ropie”.
O projekcie na stronie Stowarzyszenia „Myślenice nad Rabą” – styczeń 2014 r.
Rola korytarzy ekologicznych i spójności w sieci obszarów Natura 2000 – kwiecień 2014 r.
Warunki przywracania struktury siedlisk dla ryb na odcinku Wisłoki w km 73+200 – 42+600 – streszczenie artykułu w Gospodarce Wodnej, nr 5/2015.