16 styczeń 2012

Raport z realizacji projektu w 2011 roku

Autor Admin

Zgodnie z harmonogramem Projektu prezentujemy pierwszy raport z postępów jego realizacji. Raport z prac wykonanych w 2011 r. zawiera syntetyczne informacje o poszczególnych zadaniach, a także przybliża podstawowe założenia i cele Projektu. Zapraszamy do lektury. Dodatkowe informacje można uzyskać u zespołu realizującego projekt.