Rozpoczynamy przebudowę barier migracyjnych w msc. Jasło »