14 wrz. 2015

Spotkania informacyjne w Jaśle i Dębicy

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w cyklu dwóch spotkań informacyjnych na temat wyników realizacji Projektu pn.:„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkania odbędą się w dniu 7 października 2015 r. w sali kinowej Jasielskiego Domu Kultury (ul. Sokoła 8) oraz w dniu 8 października 2015 r w Hotelu Wiluszówka w Dębicy (ul. Rzeszowska 56). Początek spotkania w obu miejscach to godzina 10:00.

Podczas obu spotkań omówione zostaną w formie prezentacji multimedialnych wyniki prac poszczególnych zadań składających się na Projekt oraz zaprezentowany zostanie planowany na najbliższe lata program działań w zakresie udrażniania rzecznych korytarzy migracyjnych dla ryb w zlewni górnej Wisłoki.

W ramach spotkania przewidziana jest przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem oraz możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień z przedstawicielami Wykonawców i Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr faksu: (12) 423-21-53 lub (12) 430-10-35 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 2 października 2015 r. (piątek).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.