25 lipiec 2014

Tablice pamiątkowe

Autor Admin

W związku z zakończeniem prac w ramach dwóch zadań: Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” i „Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło” zainstalowaliśmy tablice pamiątkowe poświęcone ww. zadaniom. 

Tablice zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanych stopni w miejscowości Jasło oraz w dwóch wybranych punktach położonych przy odtworzonych siedliskach żwirowych: rejon mostu w Pilźnie oraz poniżej mostu w Brzęźnicy.

Tablice dwustronne w miejscowości Jasło, w km 108+080 (dół) i w km 107+200 (góra)

Tablice pamiątkowe umieszczone na stanowiskach: nr 6 (poniżej mostu w Dębicy) oraz stanowisku nr 10 (poniżej mostu w Brzeźnicy).