20 styczeń 2014

Wyniki konkursu fotograficznego „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”

Autor Admin

Zakończył się konkurs fotograficzny „Dolina Wisłoki – cztery pory roku” zorganizowany przez Zakład Badań Ekologicznych w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie fotografii przedstawiającej dziką przyrodę w dolinie Wisłoki, bądź zdjęcia ukazującego relacje człowiek- przyroda, w tym demonstrujące w ciekawy fotograficznie sposób: problemy natury ekologicznej, czy też przykłady ochrony i dewastacji zasobów przyrodniczych doliny Wisłoki.

Z pośród nadesłanych prac jury wybrało trzy zwycięskie prace.

Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody w postaci przenośnych dysków pamięci.

Nagrody:

1. miejsce, Tomasz Budzioch, praca nr 2., dolina Wisłoki w Rozstajnym, „rozlewisko biogeniczne utworzone przez bobry”
2. miejsce, Tomasz Okoniewski, praca nr 3, dolina Jasiołki w okolicach Trzciany – Tylawy, „potok”
3. miejsce, Marek Lityński, praca nr 3, dolina Ropy, „Ropą rzeką bystrą”

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!

KorEkoWisloka_Konkurs_m1_Tomasz_Budzioch

1. miejsce, Tomasz Budzioch, praca nr 2., dolina Wisłoki w Rozstajnym, „rozlewisko biogeniczne utworzone przez bobry”

KorEkoWisloka_Konkurs_m2_Tomasz_Okoniewski

2. miejsce, Tomasz Okoniewski, praca nr 3, dolina Jasiołki w okolicach Trzciany – Tylawy, „potok”

KorEkoWisloka_Konkurs_m3_Marek_Lityński

3. miejsce, Marek Lityński, praca nr 3, dolina Ropy, „Ropą rzeką bystrą”