Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » siedliska_grupowe_ulozenie_glazow

Grupowe ułożenie głazów i ich oddziaływanie w korycie, fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.