Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » siedliska_stanowisko3_struktura_ulozenia_glazow

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.