Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » siedliska_stanowisko3_typy_siedlisk

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.