16122013_J1_4s » 16122013_J1_4s

Jasło I – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.