4122013_J1_2s » 4122013_J1_2s

Jasło I – poczatek grudnia 2013 r.