Częściowe odtworzenie siedlisk żwirowych » Wisloka_siedliska_zwirowe_wiosna_2013_1

Wisłoka … Profesor Wojciech Bartnik z ekipą, podczas wizytacji pierwszych stanowisk, wiosna 2013 r.