IMGP8459 » IMGP8459

Powitanie przybyłych gości przez Pana Tomasza Sądaga, Z-cę Dyrektora RZGW w Krakowie