7 czerwiec 2013

Jasło – spotkanie informacyjne – 27 czerwca 2013 r.

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym p.n. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki” w dniu 27 czerwca 2013 r.

Miejsce spotkania – Hotel AMIGO, ul. Staszica 20, Jasło

Rozpoczęcie spotkania – godzina 1100

Program:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – prezentacja
mgr inż. Piotr Sobieszczyk – kierownik projektu  (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

2. „Działania udrożnieniowe w zlewni Wisłoki realizowane w ramach projektu” – prezentacja  mgr inż. Piotr Sobieszczyk, dr Marek Jelonek
(ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

3. „Łosoś i certa w Wisłoce. Czy projekt jest dla nich szansą powrotu?” – prezentacja  prof. Tomasz Mikołajczyk (ok. 20 minut + dyskusja
ok. 10 minut)

Przerwa kawowa (ok. 20 minut)

4. Podsumowanie

Zakończenie spotkania – godz. 1500

Dodatkowe informacje są pod nr tel. 12 62-84-150 i 12 62-84-321 w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl