3 Lis 2015

Konferencja kończąca projekt KorEkoWisloka – 19.11.2015 r.

Autor Admin

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji na zakończenie realizacji Projektu nr POIS.05.02.00-00-182/09 pn. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Mickiewicza 33 w Krakowie.

Dojazd:

Dojazd na konferencję

Rozkład jazdy w dniu konferencji: http://tinyurl.com/korekowisloka

W trakcie spotkania przedstawione zostaną efekty zrealizowanych w Projekcie zadań oraz planowany na najbliższe lata, program działań w zakresie udrażniania rzecznych korytarzy migracyjnych dla ryb, w zlewni górnej Wisłoki.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na numer faksu: 12/423-21-53 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 13 listopada 2015 r. (piątek).