28 lipiec 2013

Podpisaliśmy kolejne umowy

Autor Admin

W czerwcu i lipcu br. podpisane zostały kolejne umowy w związku z realizacją zadania „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków”. I tak, za wycenę nieruchomości gruntowych przewidzianych do wykupu odpowiadać będzie Łukasz Grzybała – Małopolska Kancelaria Majątkowa (umowa z dnia 19.06.2013 r.), zaś nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ww. zadania  pełnić będzie Jan Bień – Biuro Obsługi Budownictwa (umowa z dnia 26.07.2013 r.).