30 czerwiec 2013

Podsumowanie spotkań informacyjnych w Jaśle i Dębicy

Autor Admin

W dniach 27-28.06.13 r. odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej. Ideą tych cyklicznych wydarzeń realizowanych w Projekcie, jest udostępnienie i przybliżenie głównych powodów realizacji projektu, jak również postępów w jego realizacji. Bezpośredni kontakt umożliwia ponad to dyskusję i polemikę, dzięki której dochodzi do wymiany myśli, czy też zaprezentowania i omówienia kwestii niejasnych, a niekiedy również budzących niepokój, czy też „żywe” zainteresowanie. Nie inaczej było podczas dwóch spotkań, które kolejno miały miejsce w Jaśle i Dębicy. Dzięki akcji informacyjnej, na którą złożyły się: zaproszenia listowne, plakaty umieszczone w obu miastach, ogłoszenia w lokalnych mediach internetowych oraz na stronie Projektu, dopisała frekwencja – za co chcielibyśmy z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim przybyłym! Zaprezentowane zostały krótkie wystąpienia poświęcone zagadnieniom ogólnym, przybliżającym sam Projekt, jak i szczegółowe związane np. z przebudową barier migracyjnych w msc. Jasło, czy częściowym odtworzeniem żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb w okolicach Dębicy. Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z obu spotkań.