Wisloka_Myscowa » Wisloka_Myscowa

Wisłoka – przełom między Polanami a Myscową w Beskidzie Niskim