Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » 16122013_stan3_zd1

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km