Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » 9112013_stan3_zd1

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km