Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac » siedliska_stanowisko3_mapa_rozmieszczenia

Rys. 325. Mapa rozmieszczenia miejsc dozowania żwiru i ułożenia głazów na odcinku 03 rzeki Wisłoka. (fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.)