Zakończenie przebudowy barier migracyjnych w Jaśle » 16122013_J1_3s

Jasło I – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.